Nowy układ drogowy a wynajem samochodów Gdańsk.

Przebudowa wokół portu lotniczego w Gdańsku imienia Lecha Wałęsy wpłynęła dodatnio na układ drogowy i parkingowy wokół lotniska. Prace te usystematyzowały ruch pojazdów wokół portu lotniczego i znacznie ułatwiły wynajem samochodów Gdańsk. Taki stan rzeczy możliwy był dzięki władzom miasta Gdańska i zarządcą portu lotniczego którzy doszli wspólnie do porozumienia i przygotowały plan przebudowy.

Taka organizacja ruchu wokół dużych miejsc użyteczności publicznej powinna być wzorem i przykładem dla innych miast w regionie a także w Polsce. Rozległe parkingi ułatwiają zaparkowanie i podstawienie auta na właściwe miejsce w przypadku skorzystania z możliwości wynajem samochodów Gdańsk.

Parking podzielony jest na cztery strefy pierwsza tak zwana kiss and fly (z języka angielskiego całujesz i lecisz) służy dla osób chcących pożegnać bliskie osoby do 10 minut jest to postój bezpłatny do 20 min 20 zł a każde następne 10 minut 10 zł. Inne strefy parkingowe to P2 krótkoterminowy, P3 średnioterminowy i P4 długoterminowy. Za początkowe 2 godz płatne odpowiednio 4, 3 i 2 złote. Najbliżej terminali jest parking Kiss & Fly następnie P2, dalej jest P3, a długoterminowy P4 mieści się najdalej. Wynajem samochodów Gdańsk to przydatna usługa świadczona na lotnisku.