Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro-chemicznymi które stanowią przełom, w bardzo popularnej dziś, dziedzinie źródeł alternatywnej energii. Pozwalają one uzyskać energię elektryczną oraz cieplną dzięki zachodzącej wewnątrz reakcji chemicznej.

Reakcja ta natomiast polega na utlenianiu stale dostarczanego z zewnątrz paliwa. Oprócz dość dużej wydajności energetycznej, ogniwa charakteryzują się też dużą czystością dzięki temu technologia ta jest wciąż wspierana przez największe światowe mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone czy kraje Unii Europejskiej oraz wysoko rozwinięte kraje azjatyckie.

W odróżnieniu od ogniw galwanicznych, w których energia najpierw musi zostać zgromadzona wewnątrz układu, co może potrwać nawet do kilku godzin, ogniwa paliwowe są uzależnione jedynie od doprowadzanego do nich paliwa a co za tym idzie są niemal natychmiast gotowe do pracy.

Najpopularniejszymi ogniwami paliwowymi są ogniwa wodorowe wykorzystujące do pracy wodór i tlen. Tu widać wyraźnie kolejną różnicę w porównaniu do ogniw galwanicznych w których wytwarzanie prądu opiera się na niezliczonych reakcjach chemicznych co powoduje rozładowywanie baterii. Proces chemiczny powstały podczas produkcji energii w ogniwie paliwowym a konkretniej w ogniwie wodorowym nie zmienia struktury chemicznej ani elektrod ani elektrolitów (substancji przewodzącej prąd).

Dziś ogniwa paliwowe stosuje się głównie do produkcji baterii stosowanych w urządzeniach przenośnych jak również w elektrowniach stacjonarnych, generatorach prądu zarówno małej jak i dużej mocy. Dodatkowo ogniwa można z powodzeniem stosować jako zastępcze źródła energii w innych dziedzinach. Prowadzone są liczne badania i eksperymenty na wielu produktach które mogą korzystać ze źródeł energii ogniw paliwowych.